วิธีช่วยลูกของคุณฝึกภาษาจีนที่บ้าน​

วิธีช่วยลูกของคุณฝึกภาษาจีนที่บ้าน​

ภาษาจีนกลางกำลังกลายเป็นภาษาที่สองที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกอย่างรวดเร็ว นอกเหนือจากการเป็นภาษาที่ใช้กันมากที่สุดในโลกแล้ว ซึ่งคนส่วนใหญ่ทั่วโลกเรียนรู้มากกว่าหนึ่งภาษาและมากกว่าหนึ่งพันล้านคนก็เป็นคนที่พูดภาษาจีนกลาง ในปลายปี 2551 มีผู้เรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองประมาณ 40 ล้านคนทั่วโลก

เด็ก ๆ สามารถเป็นนักท่องโลกได้โดยใช้สมองหรือมีความเชี่ยวชาญในภาษาต่างประเทศได้อย่างง่ายดาย ถ้าเปรียบเทียบกับวัยอื่น การเรียนรู้ภาษาที่สองจะง่ายขึ้นเมื่อคุณยังเด็ก นอกเหนือจากภาษาแม่ของตนเองแล้ว ยังจำเป็นต้องเลือกภาษาที่สองเพื่อการสื่อสารที่ดีขึ้นกับโลกภายนอก

การให้บุตรหลานของคุณเรียนภาษาต่างประเทศตั้งแต่อายุยังน้อยมีประโยชน์อีกมากมาย คุณสามารถสอนสมองของเด็กให้สามารถระบุความแตกต่างระหว่างเสียงของภาษาได้ โดยให้เด็กได้สัมผัสภาษาอื่นในช่วงแรกของชีวิต

การศึกษาแสดงให้เห็นว่าเด็กที่ได้เรียนรู้ภาษาที่สองจะมีความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการแก้ปัญหาเพิ่มขึ้น การเรียนรู้ภาษาที่สองจะช่วยให้เด็กเข้าถึงพัฒนาการที่สำคัญได้เร็วกว่าเพื่อนคนอื่นๆ ที่รู้เพียงภาษาเดียว

ในโรงเรียนประถมศึกษา บุตรหลานของคุณจะได้รับการสอนทักษะพื้นฐานทั้งสี่ที่ประกอบด้วยการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อให้บุตรหลานของคุณมีส่วนร่วมในการเรียนภาษาจีนเบื้องต้น คุณสามารถช่วยลูกหลานของคุณโดยการให้ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีนและจัดสภาพแวดล้อมในบ้านที่เอื้ออำนวยในการเรียนรู้

ต่อไปนี้คือเคล็ดลับที่คุณสามารถช่วยลูก ๆ ของคุณ ฝึกภาษาจีนได้ที่บ้าน

เด็กเรียนรู้ได้ดีที่สุดผ่านการเล่นปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพวกเขา ลูกของคุณมีแนวโน้มที่จะเข้าใจและจำคำศัพท์เหล่านั้นได้มากขึ้นเมื่อเขาสามารถเชื่อมโยงท่าทางที่แสดงออกทางสีหน้าและการสาธิตทางกายภาพของคุณกับคำศัพท์

เด็ก ๆ สนุกสนานกับการร้องเพลง ซึ่งช่วยให้พวกเขาเรียนรู้ภาษาได้อย่างสนุกสนาน ร้องเพลงกับลูกของคุณหรือทำหน้าที่เป็นผู้ชมที่ดีให้กับบุตรหลานของคุณเพื่อที่จะให้บุตรหลานของคุณได้สัมผัสกับภาษาและไม่เพียงแค่ได้สัมผัสกับภาษานั้น ๆ แต่สิ่งสำคัญคือต้องทำกิจกรรมนั้นซ้ำๆโดยการออกแบบกิจกรรมที่มีส่วนร่วมทางปัญญา คุณควรรวมไว้ในการทดลองวิทยาศาสตร์ เช่น คุณสามารถสร้างสายรุ้ง หากคุณต้องการอธิบายคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศให้กับลูกของคุณ หรือคุณสามารถนั่งเรียนภาษาจีนออนไลน์ไปพร้อม ๆ กับลูกของคุณ

อ่านหนังสือนิทานภาษาจีนกับลูกให้บ่อยเท่าที่จะทำได้ สำรวจเนื้อหาเพิ่มเติมโดยให้บุตรหลานของคุณถามคำถามและพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับตัวละคร เนื้อเรื่อง และธีมของเรื่อง จากนั้นอธิบายคำและวลีที่ไม่คุ้นเคยด้วยคำพูดง่ายๆ

คุณสามารถ ตั้งค่า Playdates หรือทัศนศึกษา ซึ่งโปรเเกรมนี้สามารถพูดคุยกับบุตรหลานของคุณในภาษาที่คุณต้องการ หรือติดต่อสมาชิกในครอบครัวสองภาษา เพื่อน เพื่อนบ้านหรือผู้ดูแลที่สามารถใช้เวลาร่วมกับบุตรหลานของคุณได้

เลี้ยงดู ให้การสนับสนุน และให้กำลังใจ ในขณะที่คุณโต้ตอบกับบุตรหลานของคุณเป็นภาษาจีนกลางและกระตุ้นให้เด็กพูดความคิดของเขาเป็นภาษาจีน

เรียนรู้กับบุตรหลานของคุณ ส่งเสริมให้บุตรหลานของคุณเรียนรู้ภาษาจีน ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้คุณและลูกมีความผูกพันธ์กันผ่านการเรียนรู้ร่วมกัน

แหล่งที่มา
http://www.meetmandarin.com/articles/why-kids-need-to-learn-chinese.html
https://www.schoolbag.sg/story/support-the-learning-of-chinese-language-in-pri-sch
https://www.noodle.com/articles/5-ways-to-teach-your-kid-a-second-language-at-home
https://www.mulberryhouseasia.com/blogcontent/2019/2/19/10-secret-tips-for-building-mandarin-fluency-in-kids

B02-haolechineseschool_ac_th-PPK(Noreena)

บทความน่าสนใจ

โรงเรียนสอนภาษาจีนห่าวเลอ

โรงเรียนสอนภาษาจีนห่าวเลอ

เมกาบางนา ชั้น 1 (หน้าโฮมโปร) โซน Smart Kids

Copyright © 2020 Haole Chinese Language School