ABOUT   US

Haole Chinese 
Language School

สอนภาษาจีนเด็ก,ครูสอนภาษาจีน,เริ่มเรียนภาษาจีน,สถาบันสอนภาษาจีน,เรียนภาษาจีนเบื้องต้น,ภาษาจีนสำหรับเด็ก,เรียนภาษาจีนสำหรับเด็ก,เรียนภาษาจีน บางนา

โรงเรียนสอนภาษาจีนห่าวเลอ ตั้งอยู่ที่เมกาบางนา ควบคุมโดย
กระทรวงศึกษาธิการ เราจึงเล็งเห็นความสำคัญของภาษาจีน
เด็กๆ สามารถเริ่มเรียนรู้ได้ตั้งแต่ยังเล็กเพื่อที่จะทำให้เด็กๆ 
ซึมซับได้อย่างเร็วรวดและเป็นธรรมชาติทางโรงเรียนมีหลักสูตร
ที่รับเด็กๆ ตั้งแต่ 1.5 ปีขึ้นไป สอนโดยเหล่าซือเจ้าของภาษา
รูปแบบการสอน ทุกกิจกรรม จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการ ศักยภาพ
ความเข้าใจในศาสตร์ของภาษาให้ครบทั้ง 4 ด้าน

ฟัง

พูด​

อ่าน​

เขียน​

และเรายังคัดสรรหนังสือมาตรฐานระดับสากลซึ่งเป็นหนังสือที่
ได้รับการยอมรับในเรื่องการสอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาติจาก

COURSES

หลักสูตรสนุกๆจากโรงเรียนสอนภาษาจีนห่าวเลอ

Level 1

หลักสูตรภาษาจีน

สำหรับเด็กอายุ 1.5-2 ปี

หลักสูตรภาษาจีน

สำหรับเด็กอายุ 2-3.6 ปี

Level 2

Level 3

หลักสูตรภาษาจีน

สำหรับเด็กอายุ 4-5 ปี

Level 4

หลักสูตรภาษาจีน

สำหรับเด็กอายุ 6-8 ปี

Level 5

หลักสูตรภาษาจีน

สำหรับเด็กอายุ 9 ปีขึ้นไป

โรงเรียนสอนภาษาจีน,คอร์สเรียนภาษาจีน,เรียนพิเศษภาษาจีน,เรียนภาษาจีนออนไลน์,เรียนภาษาจีนตัวต่อตัว,สอนภาษาจีนเด็ก

Haole Chinese 
Language School

เรียนภาษาจีน บางนาสนุกๆกับห่าวเลอสิคะ

LATEST  NEWS

ข่าวสารและกิจกรรม

25 ธันวาคม 2563

15  ตุลาคม 2563

โรงเรียนสอนภาษาจีนห่าวเลอ

เปิดสาขาเอ็มควอเทียร์

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563

ที่ผ่านมา...

 

OUR GALLERY

เด็กๆไปสอบ YCT ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

โรงเรียนสอนภาษาจีน,คอร์สเรียนภาษาจีน,เรียนพิเศษภาษาจีน,เรียนภาษาจีนออนไลน์,เรียนภาษาจีนตัวต่อตัว,สอนภาษาจีนเด็ก,ครูสอนภาษาจีน,เริ่มเรียนภาษาจีน
โรงเรียนสอนภาษาจีน,คอร์สเรียนภาษาจีน,เรียนพิเศษภาษาจีน,เรียนภาษาจีนออนไลน์,เรียนภาษาจีนตัวต่อตัว,สอนภาษาจีนเด็ก,ครูสอนภาษาจีน,เริ่มเรียนภาษาจีน
โรงเรียนสอนภาษาจีน,คอร์สเรียนภาษาจีน,เรียนพิเศษภาษาจีน,เรียนภาษาจีนออนไลน์,เรียนภาษาจีนตัวต่อตัว,สอนภาษาจีนเด็ก,ครูสอนภาษาจีน,เริ่มเรียนภาษาจีน
เรียนภาษาจีนเบื้องต้น,ภาษาจีนสำหรับเด็ก,เรียนภาษาจีนสำหรับเด็ก,เรียนภาษาจีน บางนา,เรียนภาษาจีน เมกาบางนา,เรียนภาษาจีนออนไลน์ตัวต่อตัว
เรียนภาษาจีนเบื้องต้น,ภาษาจีนสำหรับเด็ก,เรียนภาษาจีนสำหรับเด็ก,เรียนภาษาจีน บางนา,เรียนภาษาจีน เมกาบางนา,เรียนภาษาจีนออนไลน์ตัวต่อตัว
เรียนภาษาจีนเบื้องต้น,ภาษาจีนสำหรับเด็ก,เรียนภาษาจีนสำหรับเด็ก,เรียนภาษาจีน บางนา,เรียนภาษาจีน เมกาบางนา,เรียนภาษาจีนออนไลน์ตัวต่อตัว

Parents  Gives  Us  Excellent  Feedback

ครอบครัวน้องปรานนท์

สถาบันสอนภาษาจีนห่าวเลอใช้เทคนิคการสอนที่เข้าใจง่าย เข้าถึงง่าย  
นอกจากการออกเสียงภาษาจีนที่ถูกต้องจากเหล่าซือเจ้าของภาษา 
ยังมีสอดแทรกความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และที่มาของคำจีน
ที่ช่วยให้จำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น น้องปรานนท์สามารถอยู่กับบทเรียนในแต่ละครั้งได้ครบ 1 ชั่วโมงเลยค่ะ เหล่าซือสอนสนุก น่าติดตาม เป็นกันเอง

คุณแม่ ขอขอบคุณห่าวเลอมากๆค่ะ

และเรายังคัดสรรหนังสือมาตรฐานระดับสากลซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รับการยอมรับในเรื่องการสอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาติจาก

สถาบันสอนภาษาจีนห่าวเลอใช้เทคนิคการสอนที่เข้าใจง่าย เข้าถึงง่าย  นอกจากการออกเสียงภาษาจีนที่ถูกต้องจากเหล่าซือเจ้าของภาษา ยังมีสอดแทรกความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และที่มาของคำจีนที่ช่วยให้จำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น น้องปรานนท์สามารถอยู่กับบทเรียนในแต่ละครั้งได้ครบ 1 ชั่วโมงเลยค่ะ เหล่าซือสอนสนุก น่าติดตาม เป็นกันเองคุณแม่ ขอขอบคุณ

ห่าวเลอมากๆค่ะ

โรงเรียนสอนภาษาจีนห่าวเลอ ตั้งอยู่ที่เมกาบางนา ควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ เราจึงเล็งเห็นความสำคัญของภาษาจีน เด็กๆ สามารถเริ่มเรียนรู้ได้ตั้งแต่ยังเล็กเพื่อที่จะทำให้เด็กๆ ซึมซับได้อย่างเร็วรวดและเป็นธรรมชาติทางโรงเรียนมีหลักสูตรที่รับเด็กๆ ตั้งแต่ 1.5 ปีขึ้นไป สอนโดยเหล่าซือเจ้าของภาษารูปแบบการสอน ทุกกิจกรรม จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการ ศักยภาพ ความเข้าใจในศาสตร์ของภาษาให้ครบทั้ง 4 ด้าน

เรียนภาษาจีนสนุกๆ

กับห่าวเลอสิคะ

ผลสอบคะแนนน้องๆ ที่สอบ YCT HSK

8  กุมภาพันธ์ 2564

โรงเรียนสอนภาษาจีนห่าวเลอ

มีมาตรการป้องกัน covid-19 โดยมีการทำความสะอาด

ฉีดพ้นฆ่าเชื้อ เพื่อความปลอดภัยกับน้องๆที่มาเรียน..

โรงเรียนสอนภาษาจีน,คอร์สเรียนภาษาจีน,เรียนพิเศษภาษาจีน,เรียนภาษาจีนออนไลน์,โรงเรียนสอนภาษาจีนห่าวเลอ เมกาบางนา

โรงเรียนสอนภาษาจีนห่าวเลอ

เมกาบางนา ชั้น 1 (หน้าโฮมโปร) โซน Smart Kids

ติดต่อเราทางอีเมล์ คลิกเลย !

Copyright © 2020 Haole Chinese Language School

สาขาเมกาบางนา

สาขาเอ็มควอเทีย

โรงเรียนสอนภาษาจีน,คอร์สเรียนภาษาจีน,เรียนพิเศษภาษาจีน,เรียนภาษาจีนออนไลน์,เรียนภาษาจีนตัวต่อตัว,สอนภาษาจีนเด็ก

ติดต่อเรา คลิกเลย !

English
Thai

สาขาเมกาบางนา

สาขาเอ็มควอเทีย

ติดต่อเรา (สาขาเอ็มควอเทีย)

ติดต่อเรา (สาขาเมกาบางนา)