หลักสูตรสนุกๆจากโรงเรียนสอนภาษาจีนห่าวเลอ

Level 1

หลักสูตรภาษาจีนระดับอายุ 1.5-2 ปี ซึ่งเป็นวัยที่มีพัฒนาการเรื่องการฟังที่ดี เหมาะกับการเรียนรู้ภาษาโดยผ่าน

การฟัง ได้เป็นอย่างดี และยังมีกิจกรรมการเรียนผ่านการเล่น เสียงเพลง และสื่อต่างๆ ให้เด็กๆ สามารถซึมซับภาษา สำเนียง จากเจ้าของภาษาได้ถูกต้องและดียิ่งขึ้นอีกด้วย
ถ้าได้เริ่มเรียนในวัยนี้จะมีผลดีเยี่ยม เพราะเนื่องจากเด็กในวัยนี้ไม่กลัวกับการได้ยินภาษาต่างๆ และสามารถซึมซับได้อย่างธรรมชาติ

สิ่งที่น้องจะได้เรียนรู้

หลักสูตรภาษาจีน สำหรับเด็กอายุ 1.5-2 ปี

หลักสูตรภาษาจีนระดับอายุ 2-3.6 ปี ซึ่งเป็นวัยที่เริ่มมีพัฒนาการเรื่องการพูด เหมาะสำหรับการเรียนรู้ภาษาโดยผ่านการฟัง การพูด อีกทั้งยังเป็นวัยที่สามารถลอกเลียนแบบ และจดจำได้เป็นอย่างดี การเรียนการสอนเป็นแบบกิจกรรม มีดนตรี นิทาน เสียงเพลง และสื่อต่างๆ ที่ทำให้เด็กๆ สนุกไปกับการเรียนรู้ เมื่อเด็กๆ รู้สึกสนุกจะทำให้พวกเขาเปิดรับภาษาเปรียบสมือนเป็นเจ้าของภาษา
ถ้าเด็กๆ ได้เริ่มเรียนในวัยนี้นอกจากจะมีผลดีเยี่ยมในการฝึกสมาธิ และพัฒนาการ ยังได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียนอีกด้วย

สิ่งที่น้องจะได้เรียนรู้

หลักสูตรภาษาจีน สำหรับเด็กอายุ 2-3.6 ปี

Level 2

หลักสูตรภาษาจีนระดับอายุ 4 – 5 ปี ซึ่งเป็นวัยที่สามารถพัฒนาและจดจำได้ดี และเป็นช่วงอายุที่เรียนภาษาจีนได้เข้าถึง และดีที่สุด และเรายังใช้ตำราเรียนภาษาจีนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเด็กนักเรียนต่างชาติ ครอบคลุมถึง

4 ระดับ ซึ่งแต่ระดับประกอบด้วย 2 เล่ม คือ a และ b จะเรียนรู้เกี่ยวกับประโยคและบทสนทนาที่เรียบง่าย และเพลงที่น่ารัก ถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาความสนใจของผู้เรียน ในการเรียนภาษาจีน และช่วยให้ผู้เรียนวางรากฐานภาษาจีนที่มั่นคง โดยการฝึกฝนความรู้ภาษาจีนพื้นฐาน เช่น ตัวเลข การเขียนอักษรจีนเบื้องต้น เพื่อให้เด็กๆ ในช่วงอายุนี้สนุกและอยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้น

สิ่งที่น้องจะได้เรียนรู้

หลักสูตรภาษาจีน สำหรับเด็กอายุ 4-5 ปี

Level 3

หลักสูตรภาษาจีนระดับอายุ 6-8 ปี ซึ่งเป็นวัยที่มีสมาธิมากขึ้น และยังสามารถพัฒนาการเขียนได้เป็นอย่างดี และเรายังใช้แบบเรียนที่ออกแบบมาสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ สามารถใช้ได้ทั้งสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งเราใช้แบบเรียน Easy Step To Chinese ในแต่ละระดับจะมีคำศัพท์ภาษาจีนเพิ่มขึ้นประมาณ 1,600 คำ พร้อมทั้งมีความรู้ความสามารถในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาจีนพื้นฐานได้อย่างครบถ้วน และทางเรายังพาเด็กๆ ในวัยนี้ไปสอบวัดระดับ YCT 1 , 2 , 3 , 4 อีกด้วย

สิ่งที่น้องจะได้เรียนรู้

หลักสูตรภาษาจีน สำหรับเด็กอายุ 6-8 ปี

Level 4

หลักสูตรภาษาจีนระดับอายุ 9 ปีขึ้นไป เป็นวัยที่ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีพัฒนาการที่พร้อมสมบูรณ์ ชอบคิดชอบจินตนาการ ชอบสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ เพื่อให้เหมาะกับเด็กในวัยนี้เราจึงเลือกแบบเรียนภาษาจีน Hanyu Jiaocheng เป็นแบบเรียนภาษาจีนที่ได้รับความนิยมเนื่องจากมีการเรียบเรียงเนื้อหาให้ใกล้เคียงกับการใช้ในชีวิตจริงและการสอบ HSK เนื้อหาในแบบเรียนประกอบด้วยคำศัพท์ ไวยากรณ์แบบฝึกหัด ซึ่งจะมีทั้งรูปแบบการใช้จินตนาการ ความเข้าใจการสื่อสาร เพื่อให้เด็กๆ ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้ อย่างมีคุณภาพอีกด้วย

สิ่งที่น้องจะได้เรียนรู้

หลักสูตรภาษาจีน สำหรับเด็กอายุ 9 ปีขึ้นไป

Level 5

เราใช้หนังสือจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ซึ่งเป็นมหาลัยอันดับ 1 ของจีนในการสอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาติ

หลักสูตรภาษาจีนระดับอายุ 1.5-2 ปี ซึ่งเป็นวัยที่มีพัฒนาการเรื่องการฟังที่ดี เหมาะกับการเรียนรู้ภาษาโดยผ่านการฟัง ได้เป็นอย่างดี และยังมีกิจกรรมการเรียนผ่านการเล่น เสียงเพลง และสื่อต่างๆ ให้เด็กๆ สามารถซึมซับภาษา สำเนียง จากเจ้าของภาษาได้ถูกต้องและดียิ่งขึ้นอีกด้วย ถ้าได้เริ่มเรียนในวัยนี้จะมีผลดีเยี่ยม เพราะเนื่องจากเด็กในวัยนี้ไม่กลัวกับการได้ยินภาษาต่างๆ และสามารถซึมซับได้อย่างธรรมชาติ

หลักสูตรภาษาจีนระดับอายุ 2-3.6 ปี ซึ่งเป็นวัยที่เริ่มมีพัฒนาการเรื่องการพูด เหมาะสำหรับการเรียนรู้ภาษาโดยผ่านการฟัง การพูด อีกทั้งยังเป็นวัยที่สามารถลอกเลียนแบบ และจดจำได้เป็นอย่างดี การเรียนการสอนเป็นแบบกิจกรรม มีดนตรี นิทาน เสียงเพลง และสื่อต่างๆ ที่ทำให้เด็กๆ สนุกไปกับการเรียนรู้ เมื่อเด็กๆ รู้สึกสนุกจะทำให้พวกเขาเปิดรับภาษาเปรียบสมือนเป็นเจ้าของภาษา ถ้าเด็กๆ ได้เริ่มเรียนในวัยนี้นอกจากจะมีผลดีเยี่ยมในการฝึกสมาธิ และพัฒนาการ ยังได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียนอีกด้วย

หลักสูตรภาษาจีนระดับอายุ 4 – 5 ปี ซึ่งเป็นวัยที่สามารถพัฒนาและจดจำได้ดี และเป็นช่วงอายุที่เรียนภาษาจีนได้เข้าถึง และดีที่สุด และเรายังใช้ตำราเรียนภาษาจีนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเด็กนักเรียนต่างชาติ ครอบคลุมถึง 4 ระดับ ซึ่งแต่ระดับประกอบด้วย 2 เล่ม คือ a และ b จะเรียนรู้เกี่ยวกับประโยคและบทสนทนาที่เรียบง่าย และเพลงที่น่ารัก ถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาความสนใจของผู้เรียน ในการเรียนภาษาจีน และช่วยให้ผู้เรียนวางรากฐานภาษาจีนที่มั่นคง โดยการฝึกฝนความรู้ภาษาจีนพื้นฐาน เช่น ตัวเลข การเขียนอักษรจีนเบื้องต้น เพื่อให้เด็กๆ ในช่วงอายุนี้สนุกและอยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้น

หลักสูตรภาษาจีนระดับอายุ 6-8 ปี ซึ่งเป็นวัยที่มีสมาธิมากขึ้น และยังสามารถพัฒนาการเขียนได้เป็นอย่างดี และเรายังใช้แบบเรียนที่ออกแบบมาสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ สามารถใช้ได้ทั้งสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งเราใช้แบบเรียน Easy Step To Chinese ในแต่ละระดับจะมีคำศัพท์ภาษาจีนเพิ่มขึ้นประมาณ 1,600 คำ พร้อมทั้งมีความรู้ความสามารถในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาจีนพื้นฐานได้อย่างครบถ้วน และทางเรายังพาเด็กๆ ในวัยนี้ไปสอบวัดระดับ YCT 1 , 2 , 3 , 4 อีกด้วย

หลักสูตรภาษาจีนระดับอายุ 9 ปีขึ้นไป เป็นวัยที่ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีพัฒนาการที่พร้อมสมบูรณ์ ชอบคิดชอบจินตนาการ ชอบสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ เพื่อให้เหมาะกับเด็กในวัยนี้เราจึงเลือกแบบเรียนภาษาจีน Hanyu Jiaocheng เป็นแบบเรียนภาษาจีนที่ได้รับความนิยมเนื่องจากมีการเรียบเรียงเนื้อหาให้ใกล้เคียงกับการใช้ในชีวิตจริงและการสอบ HSK เนื้อหาในแบบเรียนประกอบด้วยคำศัพท์ ไวยากรณ์แบบฝึกหัด ซึ่งจะมีทั้งรูปแบบการใช้จินตนาการ ความเข้าใจการสื่อสาร เพื่อให้เด็กๆ ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้ อย่างมีคุณภาพอีกด้วย

โรงเรียนสอนภาษาจีน,คอร์สเรียนภาษาจีน,เรียนพิเศษภาษาจีน,เรียนภาษาจีนออนไลน์,โรงเรียนสอนภาษาจีนห่าวเลอ เมกาบางนา

โรงเรียนสอนภาษาจีนห่าวเลอ

เมกาบางนา ชั้น 1 (หน้าโฮมโปร) โซน Smart Kids

ติดต่อเราทางอีเมล์ คลิกเลย !

Copyright © 2020 Haole Chinese Language School

สาขาเมกาบางนา

สาขาเอ็มควอเทีย

โรงเรียนสอนภาษาจีน,คอร์สเรียนภาษาจีน,เรียนพิเศษภาษาจีน,เรียนภาษาจีนออนไลน์,เรียนภาษาจีนตัวต่อตัว,สอนภาษาจีนเด็ก

ติดต่อเรา คลิกเลย !

English
Thai

สาขาเมกาบางนา

สาขาเอ็มควอเทีย

ติดต่อเรา (สาขาเอ็มควอเทีย)

ติดต่อเรา (สาขาเมกาบางนา)