หลักสูตรสนุกๆจากโรงเรียนสอนภาษาจีนห่าวเลอ

Level 1

หลักสูตรภาษาจีน สำหรับเด็กอายุ 1.5-2 ปี

สิ่งที่น้องจะได้เรียนรู้

หลักสูตรภาษาจีนระดับอายุ 1.5-2 ปี ซึ่งเป็นวัยที่มีพัฒนาการเรื่องการฟังที่ดี เหมาะกับการเรียนรู้ภาษาโดยผ่านการฟัง ได้เป็นอย่างดี และยังมีกิจกรรมการเรียนผ่านการเล่น เสียงเพลง และสื่อต่างๆ ให้เด็กๆ สามารถซึมซับภาษา สำเนียง จากเจ้าของภาษาได้ถูกต้องและดียิ่งขึ้นอีกด้วย ถ้าได้เริ่มเรียนในวัยนี้จะมีผลดีเยี่ยม เพราะเนื่องจากเด็กในวัยนี้ไม่กลัวกับการได้ยินภาษาต่างๆ และสามารถซึมซับได้อย่างธรรมชาติ

Level 2

หลักสูตรภาษาจีน สำหรับเด็กอายุ 2-3.6 ปี

สิ่งที่น้องจะได้เรียนรู้

หลักสูตรภาษาจีนระดับอายุ 2-3.6 ปี ซึ่งเป็นวัยที่เริ่มมีพัฒนาการเรื่องการพูด เหมาะสำหรับการเรียนรู้ภาษาโดยผ่านการฟัง การพูด อีกทั้งยังเป็นวัยที่สามารถลอกเลียนแบบ และจดจำได้เป็นอย่างดี การเรียนการสอนเป็นแบบกิจกรรม มีดนตรี นิทาน เสียงเพลง และสื่อต่างๆ ที่ทำให้เด็กๆ สนุกไปกับการเรียนรู้ เมื่อเด็กๆ รู้สึกสนุกจะทำให้พวกเขาเปิดรับภาษาเปรียบสมือนเป็นเจ้าของภาษา
ถ้าเด็กๆ ได้เริ่มเรียนในวัยนี้นอกจากจะมีผลดีเยี่ยมในการฝึกสมาธิ และพัฒนาการ ยังได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียนอีกด้วย

Level 3

หลักสูตรภาษาจีน สำหรับเด็กอายุ 4-5 ปี

สิ่งที่น้องจะได้เรียนรู้

หลักสูตรภาษาจีนระดับอายุ 4 – 5 ปี ซึ่งเป็นวัยที่สามารถพัฒนาและจดจำได้ดี และเป็นช่วงอายุที่เรียนภาษาจีนได้เข้าถึง และดีที่สุด และเรายังใช้ตำราเรียนภาษาจีนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเด็กนักเรียนต่างชาติ ครอบคลุมถึง4 ระดับ ซึ่งแต่ระดับประกอบด้วย 2 เล่ม คือ a และ b จะเรียนรู้เกี่ยวกับประโยคและบทสนทนาที่เรียบง่าย และเพลงที่น่ารัก ถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาความสนใจของผู้เรียน ในการเรียนภาษาจีน และช่วยให้ผู้เรียนวางรากฐานภาษาจีนที่มั่นคง โดยการฝึกฝนความรู้ภาษาจีนพื้นฐาน เช่น ตัวเลข การเขียนอักษรจีนเบื้องต้น เพื่อให้เด็กๆ ในช่วงอายุนี้สนุกและอยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้น

หลักสูตรภาษาจีน สำหรับเด็กอายุ 4-5 ปี

Level 4

หลักสูตรภาษาจีน สำหรับเด็กอายุ 6-8 ปี

สิ่งที่น้องจะได้เรียนรู้

หลักสูตรภาษาจีนระดับอายุ 6-8 ปี ซึ่งเป็นวัยที่มีสมาธิมากขึ้น และยังสามารถพัฒนาการเขียนได้เป็นอย่างดี และเรายังใช้แบบเรียนที่ออกแบบมาสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ สามารถใช้ได้ทั้งสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งเราใช้แบบเรียน Easy Step To Chinese ในแต่ละระดับจะมีคำศัพท์ภาษาจีนเพิ่มขึ้นประมาณ 1,600 คำ พร้อมทั้งมีความรู้ความสามารถในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาจีนพื้นฐานได้อย่างครบถ้วน และทางเรายังพาเด็กๆ ในวัยนี้ไปสอบวัดระดับ YCT 1 , 2 , 3 , 4 อีกด้วย

หลักสูตรภาษาจีน สำหรับเด็กอายุ 6-8 ปีหลักสูตรภาษาจีน สำหรับเด็กอายุ 6-8 ปี

Level 5

หลักสูตรภาษาจีน สำหรับเด็กอายุ 9 ปีขึ้นไป

สิ่งที่น้องจะได้เรียนรู้

หลักสูตรภาษาจีนระดับอายุ 9 ปีขึ้นไป เป็นวัยที่ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีพัฒนาการที่พร้อมสมบูรณ์ ชอบคิดชอบจินตนาการ ชอบสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ เพื่อให้เหมาะกับเด็กในวัยนี้เราจึงเลือกแบบเรียนภาษาจีน Hanyu Jiaocheng เป็นแบบเรียนภาษาจีนที่ได้รับความนิยมเนื่องจากมีการเรียบเรียงเนื้อหาให้ใกล้เคียงกับการใช้ในชีวิตจริงและการสอบ HSK เนื้อหาในแบบเรียนประกอบด้วยคำศัพท์ ไวยากรณ์แบบฝึกหัด ซึ่งจะมีทั้งรูปแบบการใช้จินตนาการ ความเข้าใจการสื่อสาร เพื่อให้เด็กๆ ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้ อย่างมีคุณภาพอีกด้วย

หลักสูตรภาษาจีน สำหรับเด็กอายุ 9 ปีขึ้นไปหลักสูตรภาษาจีน สำหรับเด็กอายุ 9 ปีขึ้นไป

เราใช้หนังสือจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ซึ่งเป็นมหาลัยอันดับ 1 ของจีนในการสอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาติ

หนังสือจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ซึ่งเป็นมหาลัยอันดับ 1 ของจีนในการสอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาติ
หนังสือจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ซึ่งเป็นมหาลัยอันดับ 1 ของจีนในการสอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาติ
หนังสือจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ซึ่งเป็นมหาลัยอันดับ 1 ของจีนในการสอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาติ
หนังสือจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ซึ่งเป็นมหาลัยอันดับ 1 ของจีนในการสอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาติ
หนังสือจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ซึ่งเป็นมหาลัยอันดับ 1 ของจีนในการสอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาติ

Tag : โรงเรียนสอนภาษาจีน ,คอร์สเรียนภาษาจีน ,เรียนพิเศษภาษาจีน ,เรียนภาษาจีนตัวต่อตัว ,เรียนภาษาจีน บางนา ,เรียนภาษาจีนออนไลน์ ,สอนภาษาจีนเด็ก ,ครูสอนภาษาจีน ,เริ่มเรียนภาษาจีน ,สถาบันสอนภาษาจีน ,เรียนภาษาจีนเบื้องต้น ,ภาษาจีนสำหรับเด็ก ,เรียนภาษาจีนสำหรับเด็ก ,เรียนภาษาจีน เมกาบางนา ,เรียนภาษาจีนออนไลน์ตัวต่อตัว ,Study chinese ,Learn chinese online ,Learn chinese language ,Chinese language school

โรงเรียนสอนภาษาจีนห่าวเลอ

โรงเรียนสอนภาษาจีนห่าวเลอ

เมกาบางนา ชั้น 1 (หน้าโฮมโปร) โซน Smart Kids

Copyright © 2020 Haole Chinese Language School