OUR NEWS

ข่าวสารจากห่าวเลอ

เด็กๆไปสอบ YCT ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

โรงเรียน สอนภาษาจีน ห่าวเลอได้พาเด็กๆไปสอบ YCT ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

ป้องกัน COVID-19

โรงเรียนสอนภาษาจีนห่าวเลอมีมาตรการป้องกัน covid-19 โดยมีการทำความสะอาด

ฉีดพ้นฆ่าเชื้อ เพื่อความปลอดภัยกับน้องๆที่มาเรียน..

โรงเรียนสอนภาษาจีน,คอร์สเรียนภาษาจีน,เรียนพิเศษภาษาจีน,เรียนภาษาจีนออนไลน์,โรงเรียนสอนภาษาจีนห่าวเลอ เมกาบางนา

โรงเรียนสอนภาษาจีนห่าวเลอ

เมกาบางนา ชั้น 1 (หน้าโฮมโปร) โซน Smart Kids

ติดต่อเราทางอีเมล์ คลิกเลย !

Copyright © 2020 Haole Chinese Language School

สาขาเมกาบางนา

สาขาเอ็มควอเทีย

โรงเรียนสอนภาษาจีน,คอร์สเรียนภาษาจีน,เรียนพิเศษภาษาจีน,เรียนภาษาจีนออนไลน์,เรียนภาษาจีนตัวต่อตัว,สอนภาษาจีนเด็ก

ติดต่อเรา คลิกเลย !

สาขาเมกาบางนา

สาขาเอ็มควอเทีย

ติดต่อเรา (สาขาเอ็มควอเทีย)

ติดต่อเรา (สาขาเมกาบางนา)