ABOUT   US

Haole Chinese 
Language School

สอนภาษาจีนเด็ก,ครูสอนภาษาจีน,เริ่มเรียนภาษาจีน,สถาบันสอนภาษาจีน,เรียนภาษาจีนเบื้องต้น,ภาษาจีนสำหรับเด็ก,เรียนภาษาจีนสำหรับเด็ก,เรียนภาษาจีน บางนา

โรงเรียนสอนภาษาจีนห่าวเลอ ตั้งอยู่ที่เมกาบางนา ควบคุมโดย
กระทรวงศึกษาธิการ เราจึงเล็งเห็นความสำคัญของภาษาจีน
เด็กๆ สามารถเริ่มเรียนรู้ได้ตั้งแต่ยังเล็กเพื่อที่จะทำให้เด็กๆ 
ซึมซับได้อย่างเร็วรวดและเป็นธรรมชาติทางโรงเรียนมีหลักสูตร
ที่รับเด็กๆ ตั้งแต่ 1.5 ปีขึ้นไป สอนโดยเหล่าซือเจ้าของภาษา
รูปแบบการสอน ทุกกิจกรรม จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการ ศักยภาพ
ความเข้าใจในศาสตร์ของภาษาให้ครบทั้ง 4 ด้าน

ฟัง

พูด​

อ่าน​

เขียน​

และเรายังคัดสรรหนังสือมาตรฐานระดับสากลซึ่งเป็นหนังสือที่
ได้รับการยอมรับในเรื่องการสอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาติจาก

COURSES

หลักสูตรสนุกๆจากโรงเรียนสอนภาษาจีนห่าวเลอ

Level 1

หลักสูตรภาษาจีน

สำหรับเด็กอายุ 1.5-2 ปี

หลักสูตรภาษาจีน

สำหรับเด็กอายุ 2-3.6 ปี

Level 2

Level 3

หลักสูตรภาษาจีน

สำหรับเด็กอายุ 4-5 ปี

Level 4

หลักสูตรภาษาจีน

สำหรับเด็กอายุ 6-8 ปี

Level 5

หลักสูตรภาษาจีน

สำหรับเด็กอายุ 9 ปีขึ้นไป

โรงเรียนสอนภาษาจีน,คอร์สเรียนภาษาจีน,เรียนพิเศษภาษาจีน,เรียนภาษาจีนออนไลน์,เรียนภาษาจีนตัวต่อตัว,สอนภาษาจีนเด็ก

Haole Chinese 
Language School

เรียนภาษาจีนสนุกๆกับห่าวเลอสิคะ

LATEST  NEWS

ข่าวสารและกิจกรรม

21  กันยายน 2563

พานักเรียนไปสอบ YCT, HSK

โรงเรียน สอนภาษาจีน ห่าวเลอมีกำหนดการจะพานักเรียน
ไปสอบ YCT และ HSK 

YCT ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

และ HSK ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563

26 พฤษภาคม 2563

2  มิถุนายน 2563

การเปิดโรงเรียนสอนภาษาจีน

ห่าวเลอ

 

OUR GALLERY

เหล่าซือมีเพลงน่ารักๆ 
มาฝากกันค่ะ ฟังเพลินๆ 
สนุกไปพร้อมๆ กันนะคะ

โรงเรียนสอนภาษาจีน,คอร์สเรียนภาษาจีน,เรียนพิเศษภาษาจีน,เรียนภาษาจีนออนไลน์,เรียนภาษาจีนตัวต่อตัว,สอนภาษาจีนเด็ก,ครูสอนภาษาจีน,เริ่มเรียนภาษาจีน
โรงเรียนสอนภาษาจีน,คอร์สเรียนภาษาจีน,เรียนพิเศษภาษาจีน,เรียนภาษาจีนออนไลน์,เรียนภาษาจีนตัวต่อตัว,สอนภาษาจีนเด็ก,ครูสอนภาษาจีน,เริ่มเรียนภาษาจีน
โรงเรียนสอนภาษาจีน,คอร์สเรียนภาษาจีน,เรียนพิเศษภาษาจีน,เรียนภาษาจีนออนไลน์,เรียนภาษาจีนตัวต่อตัว,สอนภาษาจีนเด็ก,ครูสอนภาษาจีน,เริ่มเรียนภาษาจีน
เรียนภาษาจีนเบื้องต้น,ภาษาจีนสำหรับเด็ก,เรียนภาษาจีนสำหรับเด็ก,เรียนภาษาจีน บางนา,เรียนภาษาจีน เมกาบางนา,เรียนภาษาจีนออนไลน์ตัวต่อตัว
เรียนภาษาจีนเบื้องต้น,ภาษาจีนสำหรับเด็ก,เรียนภาษาจีนสำหรับเด็ก,เรียนภาษาจีน บางนา,เรียนภาษาจีน เมกาบางนา,เรียนภาษาจีนออนไลน์ตัวต่อตัว
เรียนภาษาจีนเบื้องต้น,ภาษาจีนสำหรับเด็ก,เรียนภาษาจีนสำหรับเด็ก,เรียนภาษาจีน บางนา,เรียนภาษาจีน เมกาบางนา,เรียนภาษาจีนออนไลน์ตัวต่อตัว

Parents  Gives  Us  Excellent  Feedback

ครอบครัวน้องปรานนท์

สถาบันสอนภาษาจีนห่าวเลอใช้เทคนิคการสอนที่เข้าใจง่าย เข้าถึงง่าย  
นอกจากการออกเสียงภาษาจีนที่ถูกต้องจากเหล่าซือเจ้าของภาษา 
ยังมีสอดแทรกความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และที่มาของคำจีน
ที่ช่วยให้จำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น น้องปรานนท์สามารถอยู่กับบทเรียนในแต่ละครั้งได้ครบ 1 ชั่วโมงเลยค่ะ เหล่าซือสอนสนุก น่าติดตาม เป็นกันเอง

คุณแม่ ขอขอบคุณห่าวเลอมากๆค่ะ

เราจะเปิดเรียนวัน จันทร์ที่่ 6 กรกฎาคม 2563 (อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงต้องรอประกาศจาก

ศบค อีกครั้ง)...

และเรายังคัดสรรหนังสือมาตรฐานระดับสากลซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รับการยอมรับในเรื่องการสอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาติจาก

สถาบันสอนภาษาจีนห่าวเลอใช้เทคนิคการสอนที่เข้าใจง่าย เข้าถึงง่าย  นอกจากการออกเสียงภาษาจีนที่ถูกต้องจากเหล่าซือเจ้าของภาษา ยังมีสอดแทรกความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และที่มาของคำจีนที่ช่วยให้จำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น น้องปรานนท์สามารถอยู่กับบทเรียนในแต่ละครั้งได้ครบ 1 ชั่วโมงเลยค่ะ เหล่าซือสอนสนุก น่าติดตาม เป็นกันเองคุณแม่ ขอขอบคุณ

ห่าวเลอมากๆค่ะ

โรงเรียนสอนภาษาจีนห่าวเลอ ตั้งอยู่ที่เมกาบางนา ควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ เราจึงเล็งเห็นความสำคัญของภาษาจีน เด็กๆ สามารถเริ่มเรียนรู้ได้ตั้งแต่ยังเล็กเพื่อที่จะทำให้เด็กๆ ซึมซับได้อย่างเร็วรวดและเป็นธรรมชาติทางโรงเรียนมีหลักสูตรที่รับเด็กๆ ตั้งแต่ 1.5 ปีขึ้นไป สอนโดยเหล่าซือเจ้าของภาษารูปแบบการสอน ทุกกิจกรรม จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการ ศักยภาพ ความเข้าใจในศาสตร์ของภาษาให้ครบทั้ง 4 ด้าน

เรียนภาษาจีนสนุกๆ

กับห่าวเลอสิคะ

โรงเรียนสอนภาษาจีน,คอร์สเรียนภาษาจีน,เรียนพิเศษภาษาจีน,เรียนภาษาจีนออนไลน์,โรงเรียนสอนภาษาจีนห่าวเลอ เมกาบางนา

โรงเรียนสอนภาษาจีนห่าวเลอ

เมกาบางนา ชั้น 1 (หน้าโฮมโปร) โซน Smart Kids

ติดต่อเราทางอีเมล์ คลิกเลย !

Copyright © 2020 Haole Chinese Language School

สาขาเมกาบางนา

สาขาเอ็มควอเทีย

โรงเรียนสอนภาษาจีน,คอร์สเรียนภาษาจีน,เรียนพิเศษภาษาจีน,เรียนภาษาจีนออนไลน์,เรียนภาษาจีนตัวต่อตัว,สอนภาษาจีนเด็ก

ติดต่อเรา คลิกเลย !

English
Thai

สาขาเมกาบางนา

สาขาเอ็มควอเทีย